Hoe vind je een betrouwbare Jack Russel fokker? Regels, tips & tricks (2024)

Het uitkiezen van een betrouwbare Jack Russel fokker kan een onmogelijke opgave lijken. Het aanbod van Jack Russells is groot op internet en er zijn veel fokkers. Het is zeker de moeite waar om hier wat tijd in te steken, want een pup is zo’n 15 jaar bij je. Dan wil je wel de juiste keuze maken. Wij helpen je op weg met tips voor het uitkiezen van een betrouwbare fokker. Lees eerst deze pagina als je overweegt een Jack Russell te kopen op Marktplaats!

Erkende vachtsoorten binnen de rasstandaard zijn:

 • Ruwharige Jack Russells
 • Gladharige Jack Russells
 • Jack Russell broken coat

De black and tan Jack Russell wordt ook vaak geadverteerd als Jack Russell ras, maar deze wordt niet erkend door de Nederlandse Vereniging Jack Russell Terriër.

Benieuwd naar wat je nog meer nodig hebt voor de aanschaf van een Jack Russell? Hier vind je een complete checklist

Hoe vind je een betrouwbare Jack Russel fokker? Regels, tips & tricks (1)

Erkende Jack Russel fokkers

Een Jack Russell is een rashond, dat maakt de keuze al een stuk makkelijker. Erkende Jack Russel fokkers zijn in Nederland aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Jack Russell Terriër. Dit is de oudste, eerste, grootste en officiële rasvereniging voor Jack Russell Terriërs in Nederland. Op hun site vind je een lijst met alle clubfokkers per provincie. Jack Russell Vrienden is ook een erkende rasvereniging.

Niet te veel betalen voor een Jack Russell pup?

Het eBook “Het Complete Handboek Voor de Jack Russell” helpt je de 5 meest gemaakt fouten te voorkomen die mensen maken bij het kopen van een Jack Russell. Daarnaast behandeld Jan Kramer, de schrijver, de verschrikkelijke waarheid achter de aankoop van een Jack Russell van bepaalde fokkers. Fokkers verbergen deze waarheden liever voor jou.

Bovendien: 60 dagen risicovrij uitproberen!

Klik hier en bekijk het eBook op Jackrussellvriend.nl >>

Waarom kiezen voor een erkende Jack Russel fokker?

Een erkende fokker moet voldoen aan het Verenigingsfokreglement. Dit reglement is gericht op het welzijn en instandhouding van het ras. Denk aan regels rondom:

 • Fokregels: hoe vaak mag dezelfde oudercombinatie voorkomen, maximale leeftijd en regels rondom inteelt
 • Welzijnsregels: Vanaf welke leeftijd mag een teef gedekt worden, en hoe vaak mag zij gedekt worden?
 • Gezondheidsregels: Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren op veel voorkomende afwijkingen bij Jack Russells.
 • Gedragsregels: Beide ouderdieren moeten voldoen aan karaktereisen zoals die in de rasstandaard beschreven zijn.
 • Regels afgifte en welzijn pups: de fokker is verplicht de pup te ontwormen en in te enten, pups dienen gesocialiseerd te zijn en de koper moet op de hoogte zijn van afwijkingen van de rasstandaard of lichamelijke gebreken.

Erkende fokkers zijn niet verplicht om Jack Russells te fokken met een stamboom. Anderzijds kunnen ook buiten de rasverenigingen om Jack Russells gefokt worden met stamboom. In dat geval moet je zelf controleren of het fokken op verantwoorde wijze gebeurt en of de ouderdieren getest zijn.

Wat betaal je bij een betrouwbare Jack Russel fokker?

Bij een erkende fokker betaal je doorgaans tussen de € 1.000 en € 1.300 voor een Jack Russell pup. Met stamboom kan dit misschien iets meer zijn.

Tips voor het langsgaan bij de fokker

Zoek vooral een fokker uit waar jij je goed bij voelt. Een goede fokker is enthousiast en vertelt graag over zijn hondjes. Je mag het nest zien en meerdere keren langs komen. Als de fokker je zo snel mogelijk een koopcontract wil laten tekenen mogen er alarmbellen gaan rinkelen. Een goede fokker wil namelijk ook het beste voor zijn pups.

Jack Russel particulier kopen

Puppies worden ook veel aangeboden via het internet door particulieren. Soms gaat het daar om mensen die eenmalig een nestje hebben of om ‘ongelukjes’. Of misschien ken je de familie waaruit het nestje komt wel persoonlijk. In dat soort gevallen hoeft er helemaal niets mis te zijn en kunnen ze goed voor de pups zorgen en nemen ze hun taak bij de socialisatie serieus. Echter zijn er helaas ook veel foute fokkers. Er moeten alarmbellen bij je afgaan als het volgende geadverteerd wordt:

 • “Je mag niet langskomen”: een fokker die liever niet heeft dat je langskomt, heeft iets te verbergen.
 • “Direct af te halen”: een goede fokker stelt jou ook vragen
 • “Laatste kans”, “OP=OP”: bij een professionele fokker gaat het niet om zoveel mogelijk geld verdienen

Laat je ook niet misleiden door termen als ‘gecertificeerd fokker’ of ‘erkende fokker’. Er is geen landelijke erkenning, check altijd of de fokker erkend wordt door de Nederlandse Vereniging Jack Russell Terriër.

Verdiep je daarnaast in de aanbieder door de website te checken en reviews op te zoeken.

Langs bij de fokker

Je hebt een fokker uitgekozen om eens te gaan kijken. Of misschien wel meerdere. Top! Maar waar let je op als je straks bij de pups gaat kijken?

Hieronder een lijstje met dingen waar je op kunt letten en vragen die je kunt stellen:

 • Hoe veel nestjes zijn er?
 • Is de moederhond aanwezig?
 • Hoe oud is de moederhond?
 • Hoe reageert de moederhond? Als zij angstig is, is er een grote kans dat de pups dat ook zijn.
 • Is het schoon bij de fokker?
 • Hoe reageren de pups op jouw bezoek en op geluiden?
 • Zijn de pups gechipt en geregistreerd? En hebben ze een inentingsbewijs?
 • Zijn de ouderdieren getest op erfelijke afwijkingen?
 • Is er een duidelijk koopcontract?
 • Lijken de pups op elkaar? Soms worden pups uit verschillende nestjes samengevoegd.
 • Heeft de fokker kinderen en andere huisdieren zoals katten? Dit is een extra voordeel.

Het Complete Handboek Voor de Jack Russell bevat nog meer vragen en ook welke vragen een goede fokker jou zal stellen. Daarnaast lees je daarin hoe je een goede, gezonde en goed opgevoede Jack Russell kiest. (leer hoe jij jezelf kunt beschermen tegen malafide fokkers).

Hoe vind je een betrouwbare Jack Russel fokker? Regels, tips & tricks (2)
Hoe vind je een betrouwbare Jack Russel fokker? Regels, tips & tricks (2024)

FAQs

What is the best trick to teach a Jack Russell? ›

The most valuable trick to teach your Jack Russell is the 'Look at me!' command. It might sounds simple, but it's a very powerful command that can gain your dog's attention, and distract him from any other kind of behaviour.

What is the best exercise for a Jack Russell Terrier? ›

Game of Chase

The Jack Russell Terrier is a little ball of energy that loves to run and be on the move. Why not put all this excess energy to good use by playing with your dog? The best option for hyperactive Jack Russells is a game of chase.

What age do Jack Russells calm down? ›

When do Jack Russell's calm down? Although the Jack Russell terrier is notorious for being hyper, as they grow older, they do calm down, slightly. Once a Jack Russell is around 9 years of age, they will slowly start to become less active and energetic, however, don't let this fool you!

Are Jack Russell terriers easy to train? ›

Jack Russellsare bursting with energy, intelligence, curiosity, and a pinch of mischief. Therefore, they might be challenging to train.

Are Jack Russells hard to potty train? ›

No, Jack Russells are not difficult to potty train. It does take some dedication and consistency as with any puppy. However, Jack Russells tends to excel in this area of puppy training, much faster than other breeds. Many Jack Russell puppies can be potty trained within one week of training.

Do Jack Russell terriers like to be picked up? ›

Yes, Jack Russell Terriers love to be held, but only at the right time. According to research by Dogs Earth, Jack Russell Terriers are extremely loving and affectionate dogs when given the proper care, treatment and respect. Like other pets, if you try to cuddle Jack Russells too much they can feel irritated.

Can Jack Russells walk off leash? ›

The dog's life may depend on it! Even well trained dogs will be tempted to chase something interesting, or even disappear into a hole while you are not looking. Off-lead is always a dangerous situation for a Jack Russell unless in a safe environment with experienced JR owners.

Do Jack Russells like long walks? ›

Despite being relatively small of stature, Jack Russells make good walking dogs. They need to be exercised and once they are over a year old, they will happily accompany you on all types of hikes. However, Jack Russells have a high prey instinct so you need to spend time on the training stage.

Where do Jack Russells like to sleep? ›

Provide your Jack Russell with a cosy, supportive bed for quality rest and relaxation. Our Jack Russell's love a high wall bed, it helps them feel cosy and safe when they're sleeping.

At what age are Jack Russells fully grown? ›

Jack Russell puppies are small and very active, so expect a very playful pup. They also grow quickly and usually reach their adult height by 10 months, and their adult weight by 12 months. That means your Jack Russell puppy will be fully grown by the time they reach their first birthday.

At what age is a Jack Russell considered a senior? ›

Toy and small breeds are the opposite, maturing quickly but not reaching senior status until around 10-12 years of age. Medium breeds tend to fall somewhere in the middle, entering their golden years between ages 8 and 9.

What is the downside of a Jack Russell Terrier? ›

Patellar Luxation: A common issue in smaller breeds, this is where the knee cap can dislocate. Deafness: Some Jack Russells can be born deaf or develop hearing issues as they age. Eye Conditions: They can suffer from various eye problems, including cataracts and lens luxation.

Can terriers be off leash? ›

For example, Terriers and Sighthounds naturally have a high drive to chase and hunt, which can make them unreliable if off-leash in areas where they may see or smell small prey animals. Similarly, smells can easily distract many hounds, which can result in an unreliable recall off-leash.

Why do Jack Russells sleep under the covers? ›

Additionally, most small terrier breeds (developed in Great Britain and Ireland) were breed to chase foxes, rabbits and other small animals in holes and tunnels. This burrowing instinct makes terriers (among other breeds) intuitively seek out small, covered spaces to rest and sleep.

Why is it so hard to train a Jack Russell? ›

Training your Jack Russell can be a challenge due to their energetic and dominant nature. However, with consistency and patience, your Jack Russell can excel in obedience and agility skills.

How do you discipline a Jack Russell puppy? ›

Praise right after he has obeyed a command. The dog needs to understand what you want from him. You can't just correct for bad behavior without teaching the dog what correct behavior is. Another thing to remember is always control play time.

How do you teach a Jack Russell to speak? ›

Teach your dog to speak, step-by-step

As this is going on, name the behaviour. It helps to use a simple word like 'Speak' or 'Bark'. Say it in a clear, positive voice – not too loud and not too quiet. Repeat this action until you feel comfortable, then try using the 'Speak' command when your dog is quiet.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated:

Views: 5813

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.